BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Informacja z otwarcia ofert na:  "Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2021"

                        Rudnik nad Sanem, dnia 25.10.2019 r.


 

 ZPF.271.24.1.2019

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1. Otwarcie ofert na Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2021odbyło się w dniu 25.10.2019 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 599 139,24 zł.

3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena za 1 kWh

Cena za całość

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05 – 850 Jawczyce

0,3698

0,4549

zł netto

zł brutto

550 187,70

676 730,87

zł netto

zł brutto

do 31.12.2021 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

2.

innogy Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

0,3232

0,3975

zł netto

zł brutto

480 856,31

591 453,26

zł netto

zł brutto

do 31.12.2021 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

                                                                                                     

                                               BURMISTRZ

                                                                                                                        Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: piątek, 25 października 2019 10:28  

Służby gminne