BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, 2019-10-30

 

ZPF.271.25.2019       

                        ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu gminy Rudnik nad Sanem oraz jednostek organizacyjnych w latach 2020 - 2022wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Nadsański Bank Spółdzielczy, ul. Okulickiego 56 C, 37 – 450 Stalowa Wola.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena, oprocentowanie lokat krótkoterminowych (typu overnight) oraz oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

 

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Razem liczba punktów

„Cena”

„Oprocentowanie lokat krótkoterminowych (typu overnight)”

„Oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych ”

1.

Nadsański Bank Spółdzielczy

ul. Okulickiego 56 C

37 – 450 Stalowa Wola

50,00

48,00

2,00

100,00

2.

Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu

ul. Sokola 12

39 – 400 Tarnobrzeg

33,62

4,49

0,21

38,32

 

 

 

 


 BURMISTRZ

Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

mgr inż. Waldemar Grochowski


Ostatnia aktualizacja: środa, 30 października 2019 13:59  

Służby gminne