BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Wyjaśnienie treści s.i.w.z. (I)

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 17.02.2020 r.

 

 

ZPF.271.1.1.2020

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (I)

  Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu do ratownictwa technicznego i wodnego na potrzeby działania jednostek:

OSP Kopki, OSP Rudnik nad Sanem oraz OSP Przędzel”

w ramach realizacji Projektu pn.:

„Podniesienie jakości działania jednostek OSP na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (s.i.w.z.) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:


Zapytanie I:

Pytanie 1:

Zamawiający w opisie przyczepy w załączniku numer 7 wymaga:
"Przyczepa z hamulcem:

Lekka przyczepa podłodziowa ze składaną ramą,
Szerokość ramy przyczepy ok. 192 cm,
Dopuszczalna masa całkowita ok. 600 kg,
Wyposażona w kompletny system transpotowy i zabezpieczający (poduszki gumowe, rolki, uchwyty, pasy) dedykowany do łodzi ratowniczej
Wyposażona w oświetlenie i odblaski konieczne do dopuszczenia w ruchu drogowym"
Zwracam się zatem z prośbą o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisu, czy przyczepa ma być lekka, czy ciężka? Z hamulcem najazdowym, czy innym? jeżeli innym to jakim?
Ponadto opis zawiera zapis o składanej ramie. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób ma być składana rama oraz  jakimi poduszkami gumowymi, zamawiający jest zainteresowany?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wycenić przyczepę lekką łamaną (tzn. łamany dyszel) z zamontowanym hamulcem postojowym.

Poduszki gumowe, o których mowa w opisie oznaczają płozy boczne i gumę dziobową montowaną przy wyciągarce (wyciągarka wchodzi w zakres dostawy).


Zapytanie II:

Pytanie 1:

Witam

Proszę o odpowiedź czy proponowana łódź może mieć datę produkcji poniżej 2019r.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt był wyprodukowany w 2019 lub 2020 roku.

 

 

                  BURMISTRZ

                                                                                               Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                  mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

Nie przedłuża się terminu składania ofertOstatnia aktualizacja: poniedziałek, 17 lutego 2020 15:14  

Służby gminne