BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 20 maja 2020 r. (środa) o godz. 09:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Wypracowanie opinii o:

-    wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za 2019 rok,

-    sprawozdaniu finansowym za 2019 rok. (punkt 8 planu pracy Komisji na 2020 r.)

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwawypracowanie opinii Komisji.

3. Ocena stanu infrastruktury gminnej (kanalizacja sanitarna, deszczowa, oczyszczalnia, wodociągi, zasoby komunalne (punkt 6 planu pracy Komisji na 2020 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne