BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 27.07.2020 r.

 

ZPF.271.16.1.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” odbyło się  w dniu 27.07.2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 395 471,24 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

ZOMIX S.C. Zaleśny Grzegorz, Zaleśny Piotr

ul. Szklarniowa 4, 37-400 Nisko

494 599,91 zł

 

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Ruda Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

333 019,06 zł

 

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

735 075,01 zł

 

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała

475 381,68 zł

 

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

                                                                                                         

                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                              Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                 mgr inż. Waldemar Grochowski

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                             


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 27 lipca 2020 12:31  

Służby gminne