BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 20.08.2020 r.

 

 

ZPF.271.19.1.2020

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę dróg, zagospodarowanie terenu oraz przebudowę nawierzchni na działce na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (II)” odbyło się w dniu 20.08.2020 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 395 471,24 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Ruda Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

385 248,76zł

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Komunalne Przedsiębiorstwo

Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie

ul. Grygowej 23

20-260 Lublin

407 030,95 zł

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

514 552,51 zł

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego

"Inżdróg" Sp. z o.o.

ul. Wrzosowa 97

37-450 Stalowa Wola

415 625,17 zł

do 16.10.2020 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

 

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 20 sierpnia 2020 12:43  

Służby gminne