BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.6.2021 - "Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.6.2021 - "Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem"

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 23.07.2021 r

                                                                    

ZPF.271.6.6.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę i budowę dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o., Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.

Rudna Mała 47b, 36-060 Głogów Małopolski

60,00

40,00

100,00

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.

ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów

55,68

40,00

95,68

3.

MATBUD Sikora Sylwia

ul. Grunwaldzka 40

36-040 Boguchwała

59,01

40,00

99,01

 

 

                                                                                            BURMISTRZ

                                                                                                                                                                     Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski


Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOstatnia aktualizacja: piątek, 23 lipca 2021 09:06  

Służby gminne