BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 28 września 2021 r. (wtorek) o godz. 09:00 w sali widowiskowej Centrum Caritas w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Budowa mostu na rzece San w ciągu drogi powiatowej Nr 1076R Bieliny – Rudnik nad Sanem wraz z jej przebudową – dyskusja.

2. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek położonych w Rudniku nad Sanem;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy części działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia tych umów;

c) wyrażenia zgody na zamianę działki gruntu stanowiącej własność GminyMiasta Rudnik nad Sanem na działkę gruntu stanowiącą własność osoby fizycznej

           i wypracowanie opinii Komisji.

3. Ocena wykorzystania środków finansowych zewnętrznych przeznaczonych na inwestycje i prace remontowe (punkt 7 planu pracy Komisji na 2021 r.).

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne