BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.25.2021 - „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.25.2021 - „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 04.11.2021 r

 

ZPF.271.25.4.2021

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Zakup energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i podległych jednostek organizacyjnych od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez Energa Obrót S.A., al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk.. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i termin płatności faktury.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Termin płatności faktury”

Razem liczba punktów

1.

ENTRADE Sp. z o.o.

ul. Poznańska 86/88

05 – 850 Jawczyce

52,18

40,00

92,18

2.

RENPRO Sp. z o.o.

Ul. Małopolska 43

70-515 Szczecin

57,70

40,00

97,70

3.

ELEKTRA S.A.

ul. Skierniewicka 10A

01-230 Warszawa

58,00

40,00

98,00

4.

Energa Obrót S.A.

al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

60,00

40,00

100,00

5.

Respect Energy S.A.

ul. Ludwika Rydygiera 8

01-793 Warszawa

58,46

40,00

98,46

                     Stosownie do art. 226 ust. 1 ustawy p.z.p. informuję że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono żadnej oferty.

 


                                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                              mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

                                                               

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 listopada 2021 13:45  

Służby gminne