BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 16.11.2021 r.

ZPF.271.27.1.2021

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem w 2022 roku” odbyło się w dniu 16.11.2021 r. o godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 734 207,33 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto
za 1 Mg

Cena brutto
za całość

Termin wykonania

Warunki płatności

1.

ZBIÓRKA I TRANSPORT ODPADÓW KOMUNALNYCH Józefa Hausner
Wolina ul. Sienkiewicza 74,
37 – 400 Nisko

304,00 zł

688 186,08 zł

do 31.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury

2.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wolności 295,
37 – 403 Pysznica

257,00 zł

581 788,89 zł

do 31.12.2022 r.

przelew do 30 dni od daty otrzymania faktury


                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                           BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 16 listopada 2021 11:21  

Służby gminne