BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 05.04.2022 r.

ZPF.271.6.4.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot. postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na

„Przebudowę, remont dróg i budowę chodnika na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

            Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 1 127 707,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty Konsorcjum Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider, ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola

Partner: Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner, Cisów Las 5a , 37-433 Bojanów z kwotą: 1 556 431,72 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okoliczności, o których mowa wyżej stanowią wypełnienie dyspozycji normy wynikającej z art.255 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 05 kwietnia 2022 09:43  

Służby gminne