BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 11.04.2022 r.

ZPF.271.9.3.2022

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 1129 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 11.04.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości921 087,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych:
J. Korkosz - spółka jawna
ul. Nowa 93
37-400 Nisko

3 118 050,00

do 3.10.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa "PRIMBUD" Sp. z o.o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko

1 906 500,00

do 3.10.2022 r.

3.

Sanitex Sp. z o.o.
DZIAŁ PRODUKCJI
Tryńcza 120
37-204 Tryńcza

2 040 812,31

do 3.10.2022 r.

4.

Monteres Spółka z o.o
ul. Piłsudskiego 1/27
37-200 Przeworsk

1 820 000,00

do 3.10.2022 r.

5.

Polmad Rzeszów sp. z o.o.
ul. Lotniskowa 2,
36-060 Głogów Małopolski

2 157 524,43

do 3.10.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 11 kwietnia 2022 10:53  

Służby gminne