BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 20.04.2022 r.

ZPF.271.10.1.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. poz. 1129 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Przebudowę i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” odbyło się w dniu 20.04.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 677 707,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

 Konsorcjum Lider:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider
ul. Przemysłowa 13
37-450 Stalowa Wola

Partner: Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner
Cisów Las 5a
37-433 Bojanów

         698 220,51 zł

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 101
36-060 Głogów Małopolski

656 301,27 zł

 

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 44,
28-200 Staszów

639 202,41 zł

 

do 30.06.2022 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

                                                                                                                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert

Ostatnia aktualizacja: środa, 20 kwietnia 2022 12:10  

Służby gminne