BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.9.2022 - „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.9.2022 - „Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 21.04.2022 r

 

                                                            

ZPF.271.9.6.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Budowę i rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez Monteres Spółka z o.o, ul. Piłsudskiego 1 lok. 27, 37-200 Przeworsk..

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych:
J. Korkosz - spółka jawna
ul. Nowa 93
37-400 Nisko

35,02

40,00

75,02

2.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa "PRIMBUD" Sp. z o.o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko

57,28

40,00

97,28

3.

Sanitex Sp. z o.o.
DZIAŁ PRODUKCJI
Tryńcza 120
37-204 Tryńcza

53,51

40,00

93,51

4.

Monteres Spółka z o.o
ul. Piłsudskiego 1/27
37-200 Przeworsk

60,00

40,00

100,00

5.

Polmad Rzeszów sp. z o.o.
ul. Lotniskowa 2,
36-060 Głogów Małopolski

50,61

40,00

90,61

 

              

                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                     Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

 

Ostatnia aktualizacja: czwartek, 21 kwietnia 2022 10:16  

Służby gminne