BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 25.04.2022 r.

 

ZPF.271.11.4.2022

 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na

„Budowę chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 102703R wraz z przepustem na

rz. Stróżanka w m. Rudnik nad Sanem”

            Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 200 000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty F.H.U. A.S.BRUK, Andrzej Słomiany, Wola Zarczycka 405D, 37-311 Wola Zarczycka z kwotą: 255 055,30 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Okoliczności, o których mowa wyżej stanowią wypełnienie dyspozycji normy wynikającej z art.255 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

Załączniki:

alt Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


                                                                                                         

 

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 25 kwietnia 2022 13:02  

Służby gminne