BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.10.2022 - „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZPF.271.10.2022 - „Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”

Email Drukuj PDF

 Rudnik nad Sanem, dnia 27.04.2022 r

                                                       

ZPF.271.10.4.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę i remont dróg na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów.

Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego oferta jest najkorzystniejsza dla Zamawiającego. W wyniku oceny, oferta otrzymała 100,00 pkt, przy zastosowaniu kryteriów jakimi były: cena i okres udzielonej gwarancji.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu przetargowym wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „Cena”

Liczba punktów w kryterium „Gwarancja”

Razem liczba punktów

1.

Konsorcjum Lider:
Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via sp.z o.o. – Lider
Ul. Przemysłowa 13
37-450 Stalowa Wola

Partner: Firma Handlowo – Usługowa – Produkcyjna Bruk – Mar Łukasz Marut – Partner
Cisów Las 5a
37-433 Bojanów

54,93

40,00

94,93

2.

Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.
ul. Rzeszowska 101
36-060 Głogów Małopolski

58,44

40,00

98,44

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o.
ul. Towarowa 44,
28-200 Staszów

60,00

40,00

100,00

 

                                                                                                                                                                                          BURMISTRZ

                                                                                                                                                                     Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                        mgr inż. Waldemar Grochowski

 

Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 27 kwietnia 2022 11:06  

Służby gminne