BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zawiadomienie

Email Drukuj PDF

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, na wykonanie urządzeń wodnych - rowów drogowych ziemnych z odcinkami szczelnymi wraz z przepustami i wylotami zlokalizowanymi w ciągu tych rowów w zakresie zadania: „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku od węzła ,,Lasy Janowskie" do węzła ,,Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie B - od węzła ,,Zdziary" (bez węzła) do węzła ,,Rudnik nad Sanem" (bez węzła) o długości około 9 km", na terenie gminy Jarocin, gminy Ulanów, gminy Nisko, gminy Rudnik nad Sanem w woj. podkarpackim oraz w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z dnia 16.04.2019 r. znak: RZ.RUZ.421.27.2019.RD w zakresie pkt 1.1. ppkt 1.1. dotyczącego wykonania urządzeń wodnych-rowów drogowych, О zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego, dotyczącego rozpatrzenia w/w wniosku.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pobranych niebespośrednio od osoby której dane dotyczą

Ostatnia aktualizacja: piątek, 13 maja 2022 09:41  

Służby gminne