BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Komunikaty i ogłoszenia Obwieszczenie o wszczęcie postępowania

Obwieszczenie o wszczęcie postępowania

Email Drukuj PDF

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa pełnomocnik, złożony w dniu 27 maja 2022 r. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególe korzystanie z wód polegające na tymczasowym odwodnieniu wykopów budowlanych w celu posadowienia gazociągu DN700 oraz zrzut wody z odwodnienia wykopów do cieku Stróżanka z lokalizacją i oddziaływaniem na terenie nieruchomości obejmujących działki:


¾  nr 154, 1689, 1716, 1720, 1719, 1718, 1717, 1763, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786, 1785, 1796, 1808, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1833, 1832, 1831, 1830, 1829, 1828, 1827, 1826, 2306, 2307, 2308, 2309, 1848, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2310, 2311, 2312, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 1884, 2353, 2355, 2356, 2360, 2432, 2433, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 1933, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, obręb 0002 Przędzel, jednostka ewidencyjna 181206_5 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie,

¾  nr ewidencyjny 1112, 1106, 1105, 1104, 1091, 1088, 1084, 1083, 1082, 1081, 1077, 1076, 1070, 1069, 1065, 1063, 1059, 1058, 1049, 674, 1047, 1048, 1039, 1038, 1034, 1032, 1027, 1026, 1025, 1020, 978, 977, 958, 988, 985, 957, 944, 943, 905, 906, 907, 910, 911, 912, 913, 880, 881, 851, 852, 853, 845, 849, 848, 829, 808/1, 808/2, 809, 810, 811, 812, 800, 801, 788/2, 789, 785, 784/4, 776, 777, 770, 771, 762/1, 760, 759, 758, 756, 732, 731, 734, 241, 243, obręb 0002 Stróża, jednostka ewidencyjna 181206_4 Rudnik nad Sanem, powiat niżański, województwo podkarpackie.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 17, 37‑450 Stalowa Wola, w Dziale Zgód Wodnoprawnych. Sprawę prowadzi Pani Elżbieta Lis (telefon 15 842 89 82 lub 84, email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ). Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

Podpisane przez
Z-ca Dyrektora
Zarządu Zlewni
Fabian Zięba

 

Służby gminne