BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

                                                                                                                                                                                                                                          Rudnik nad Sanem, 19.07.2022 r.                                                                   

ZPF.271.20.1.2022    

                       

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

            W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37-420 Rudnik nad Sanem informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Wykonanie Diagnozy Cyberbezpieczeństwa wg Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem” wybrana została jako najkorzystniejsza oferta nr 8 złożona przez Firmę Fib.Code Sp. z o.o., Rynek 29, 32-300 Olkusz.

Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.

Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją

Numer oferty

Nazwa (firmy)

siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Łączna liczba punktów

1.

Aegis Security Sp. z o.o.

ul. Cybernetyki 19B

02-677 Warszawa

63,26

63,26

2.

ATFIDE Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 14/14B

38-400 Krosno

55,01

55,01

3.

NETWORK EXPERTS Sp. z o.o. sp.k.

ul. Chojnowska 8

03-583 Warszawa

62,28

62,28

4.

„Mediator” Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna

ul. Grodzka 15

23-200 Krasnik

 

 

61,52

61,52

5.

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.

ul. Klimczoka 9

40-857 Katowice

51,43

51,43

6.

Michał Mizgalski „Strzelam bo lubię”

ITSBL.PL

ul. Lelewela 2

61-409 Poznań

73,80

73,80

7.

Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Radosław Szymaszek

ul. Okrzei 15/9E

22-300 Krasnystaw

74,04

74,04

8.

Fib.Code Sp. z o.o.

Rynek 29

32-300 Olkusz

100,00

100,00

9.

ProtectIT Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 18 lok. 606

93-578 Łódź

50,42

50,42

10.

Comtek Systems Sp. z o.o.

ul. Polna 9-11

86-031 Osielsko

------

------

 

           W przeprowadzonym postepowaniu oferta nr 10 – Firmy Comtek Systems Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Polna 9-11, 86-031 Osielsko, podlega odrzuceniu na podstawie ust. 4 pkt 4 lit. c Zaproszenia do złożenia oferty o nr ZPF.271.20.2022 z dnia 7.07.2022 r.

                                                                                                                                                                                                                                                                 BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
 

    

Załączniki:

alt Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ostatnia aktualizacja: wtorek, 19 lipca 2022 12:41  

Służby gminne