BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

                               Rudnik nad Sanem, dnia 14.09.2022 r.

 

ZPF.271.26.3.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 222 ust.5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 1710 z późn.zm.) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje z otwarcia ofert:

1.Otwarcie ofert na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel (II)” odbyło się w dniu 14.09.2022 r.godzinie 10:15.

2.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości684 000,00 zł.

3.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Gwarancja

1.

ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH ADMAR Adam Orzech, Alina Orzech, spółka jawna
ul. Zbożowa 8
36-100 Kolbuszowa

19 884 295,00

60 miesięcy

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO
„FORTIS” Mariusz Głowik
ul. Wąsacza8
35-330 Rzeszów

19 213 000,00

3.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Monterskich Budownictwa "PRIMBUD" Sp. z o.o.
ul. Nowa 30J
37-400 Nisko

24 959 641,99

4.

Sanitex Sp. z o.o.
Tryńcza 120
37-204 Tryńcza

19 200 000,00

                                                                                                                                                                                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                                                                                                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski
 

 

Załączniki:

alt Informacja z otwarcia ofert


Ostatnia aktualizacja: środa, 14 września 2022 11:38  

Służby gminne