BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

Rudnik nad Sanem, dnia 15.09.2022 r.

ZPF.271.26.4.2022

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postepowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji

na

„Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopki oraz Przędzel (II)”


            Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem,
ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem, zawiadamiam  o unieważnieniu postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 13 684 000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy - Sanitex Sp. z o.o., Tryńcza 120, 37-204 Tryńcza z kwotą: 19 200 000,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po dokonanej analizie możliwości finansowej jednostki Zamawiający uznał, że nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Okoliczności, o których mowa wyżej stanowią wypełnienie dyspozycji normy wynikającej z art.255 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Na podstawie art.255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           mgr inż. Waldemar Grochowski

Załączniki:

alt Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania


Ostatnia aktualizacja: czwartek, 15 września 2022 09:43  

Służby gminne