BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne Uchwały śmieciowe
Email Drukuj PDF

 

UCHWAŁA NR XV/105/2019 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty izwolnienia wczęści zopłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wkompostowniku przydomowym

 

UCHWAŁA NR XV/106/2019 RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji owysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy iMiasta Rudnik nad Sanem


UCHWAŁA NR XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

UCHWAŁA NR XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.

 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.

 

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem


UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r.

 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

UCHWAŁA NR XXI/102/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 r.

 • w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

UCHWAŁA NR XXI/107/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 r.

 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 03 lutego 2020 08:15  

Służby gminne