BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne Uchwały śmieciowe
Email Drukuj PDF

UCHWAŁA NR IV/28/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 grudnia 2018 r.


 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


UCHWAŁA NR XXX/264/2018 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lutego 2018 r.


 • w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


UCHWAŁA NR XXVIII/251/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XXVIII/250/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 listopada 2017 r.

 

 • w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem


UCHWAŁA NR XVII/132/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.

 • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem


UCHWAŁA NR XVII/134/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.

 • w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


UCHWAŁA NR XVII/133/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 26 lipca 2016 r.

 

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem


UCHWAŁA NR VIII/51/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r.

 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

 

UCHWAŁA NR VIII/50/2015 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 lipca 2015 r.

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 

UCHWAŁA NR XXI/102/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 r.

 • w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

 

UCHWAŁA NR XXI/107/2012 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 grudnia 2012 r.

 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych.

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 22 stycznia 2019 14:14  

Służby gminne