BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne Informacja
Email Drukuj PDF

 W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i przyjęcia bardzo korzystnej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych burmistrz wystąpił do Rady Miejskiej o przyjęcie niższych stawek opłat za odbiór odpadów, a Rada Miejska niższe stawki przyjęła i uchwaliła w następujących wysokościach:

  • 5,50 zł za osobę miesięcznie, jednak nie więcej niż za 4 osoby w przypadku zbierania w sposób selektywny,
  • 9,00 zł  za osobę miesięcznie, jednak nie więcej niż za 4 osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny  (odpady zmieszane).

Opłaty odpowiednio wynoszą:

 

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny od:

 

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) od:

1 osoby - 5,50 zł / miesiąc

2 osób - 11,00 zł / miesiąc

3 osób - 16,50 zł / miesiąc

4 osób - 22,00 zł / miesiąc

5 osób i więcej - 22,00 zł / miesiąc

 

1 osoby - 9,00 zł / miesiąc

2 osób - 18,00 zł / miesiąc

3 osób - 27,00 zł / miesiąc

4 osób - 36,00 zł / miesiąc

5 osób i więcej - 36,00 zł / miesiąc

 

W związku z obniżeniem stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) istnieje prawny i formalny obowiązek złożenia przez mieszkańców korekty deklaracji w terminie 14 dni od powstania zmiany to jest od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca 2013 r.

W dniach 1 lipca i 2 lipca 2013 r. w godzinach od 800 - 1500 będą zorganizowane dyżury w szkołach podstawowych w Kopkach, Przędzelu i Stróży, gdzie pracownicy Urzędu będą przyjmować deklaracje i pomagać w jej poprawnym wypełnieniu.

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej gminy www.rudnik.pl, w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pokój nr 1.

Pierwszą  opłatę  za  lipiec, sierpień  i  wrzesień należy  uiścić  do  dnia 15 października 2013 r.

Opłatę należy wpłacać raz na kwartał na rachunek bankowy Gminy nr  23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 lub w kasie Urzędu  w następujących terminach:
do dnia 15 stycznia, do dnia 15 kwietnia, do dnia 15 lipca, do dnia 15 października za dany kwartał. 


Informacja dla Mieszkańców o obniżeniu stawki opłaty za odpady komunalne

 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu i przyjęcia bardzo korzystnej oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych burmistrz wystąpił do Rady Miejskiej o przyjęcie niższych stawek opłat za odbiór odpadów, a Rada Miejska niższe stawki przyjęła i uchwaliła w następujących wysokościach:

  • 5,50 zł za osobę miesięcznie, jednak nie więcej niż za 4 osoby w przypadku zbierania w sposób selektywny,

  • 9,00 zł za osobę miesięcznie, jednak nie więcej niż za 4 osoby w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (odpady zmieszane).

 

Opłaty odpowiednio wynoszą:

 

W przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny od:

 

W przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (odpady zmieszane) od:

1 osoby - 5,50 zł / miesiąc

2 osób - 11,00 zł / miesiąc

3 osób - 16,50 zł / miesiąc

4 osób - 22,00 zł / miesiąc

5 osób i więcej - 22,00 zł / miesiąc

 

1 osoby - 9,00 zł / miesiąc

2 osób - 18,00 zł / miesiąc

3 osób - 27,00 zł / miesiąc

4 osób - 36,00 zł / miesiąc

5 osób i więcej - 36,00 zł / miesiąc

W związku z obniżeniem stawek za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i zgodnie z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) istnieje prawny i formalny obowiązek złożenia przez mieszkańców korekty deklaracji w terminie 14 dni od powstania zmiany to jest od dnia 1 lipca do dnia 15 lipca 2013 r.

 

W dniach 1 lipca i 2 lipca 2013 r. w godzinach od 800 - 1500 będą zorganizowane dyżury w szkołach podstawowych w Kopkach, Przędzelu i Stróży, gdzie pracownicy Urzędu będą przyjmować deklaracje i pomagać w jej poprawnym wypełnieniu.

 

Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej gminy www.rudnik.pl, w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, pokój nr 1.

Pierwszą opłatę za lipiec, sierpień i wrzesień należy uiścić do dnia 15 października 2013 r.

Opłatę należy wpłacać raz na kwartał na rachunek bankowy Gminy nr  23 9430 1032 4003 3237 2000 0001 lub w kasie Urzędu w następujących terminach:

do dnia 15 stycznia, do dnia 15 kwietnia, do dnia 15 lipca, do dnia 15 października za dany kwartał.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 19 marca 2014 14:08  

Służby gminne