BIP Rudnik

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Odpady komunalne Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Email Drukuj PDF

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza (teren oczyszczalni ścieków).

Czynny jest w soboty w godzinach 9.00-15.00.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku, napojach),
 • metale,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zimny popiół,
 • odpady ulegające biodegradacji.

Gruz i odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe przyjmowane są wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Istnieje możliwość oddania odzieży używanej w dobrym stanie do znajdujących się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kontenerów na odzież.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych, ustawionych w aptekach na terenie gminy.

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:48  

Służby gminne