BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

OBWIESZCZENIE

Email Drukuj PDF


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA

GMINY I MIASTA RUDNIK NAD SANEM

z dnia 11 marca 2015 roku

w sprawie podziału Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta podaje do wiadomości wyborców informację o numerze, granicach i siedzibie obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 8 w Rudniku nad Sanem zarządzonych na dzień 12 kwietnia 2015 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

5

miasto Rudnik nad Sanem

ulice: Błonie, Daszyńskiego, Grzybowa, Harcerska, Nowa, Rynek, Sandomierska, Sanowa, Stróżańska, Szpitalna, Wałowa

Posterunek Energetyczny, ul. Szpitalna 1,

37-420 Rudnik nad Sanem

 

           

                                                                                 

                                                                                           Burmistrz

                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                   / - / Waldemar Grochowski

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 13 marca 2015 13:18  

Służby gminne