BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF

                                                

               alt                                                alt                                                  alt                                 

                                                

Rudnik nad Sanem, dnia 06.02.2018 r.

 

ZPF.271.1.2.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

1.Otwarcie ofert na zadanie pn.: „Przebudowa targowiska w Rudniku nad Sanem” odbyło się w dniu 06.02.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala  nr  13 (sala posiedzeń).

2.Zadanie jest realizowane w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego PROW na lata 2014 – 2020.

3.Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 2 211 726,98 zł.

4.W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena (brutto)

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

1.

Zakład Remontowo – Budowlany

Józef Bajek

Nowosielec 288, 37 – 400 Nisko

2 698 000,00

Zadanie 1:

do 07.09.2018 r.

Zadanie 2:

do 10.08.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

„BRUK-DAR” Dariusz Skawiński

Breń Osuchowski 91, 39 – 304 Czermin

5 383 000,00

Zadanie 1:

do 07.09.2018 r.

Zadanie 2:

do 10.08.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

Usługi Remontowo – Budowlane

Eugeniusz Drabik

37 – 430 Jeżowe 789a

3 094 889,12

Zadanie 1:

do 07.09.2018 r.

Zadanie 2:

do 10.08.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

4.

Przedsiębiorstwo Robót

Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa „PRIMBUD” Sp. z o.o.

ul. Nowa 30J, 37 – 400 Nisko

2 956 132,54

Zadanie 1:

do 07.09.2018 r.

Zadanie 2:

do 10.08.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

5.

F.H.U.P „DOMREX” Jacek Rupar

37 – 114 Białobrzegi 3g

3 697 531,07

Zadanie 1:

do 07.09.2018 r.

Zadanie 2:

do 10.08.2018 r

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

 

                                                                                                                BURMISTRZ

                                                                                             Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 lutego 2018 13:17  

Służby gminne