BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Email Drukuj PDF

 

alt                                                alt                                                  alt           

Rudnik nad Sanem, dnia 16.03.2018 r.

ZPF.271.6.2.2018

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dot. przetargu nieograniczonego na Przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanem

realizowanego w ramach operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”

objętego PROW na lata 2014 – 2020

           


W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę targowiska w Rudniku nad Sanemzostało unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

                                                                                                                       

                                                                                                   BURMISTRZ

                                                                                                                                                                                Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                         mgr inż. Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: piątek, 16 marca 2018 15:18  

Służby gminne