BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Email Drukuj PDF


alt


alt

Rudnik nad Sanem, dnia 21.05.2018 r.

 

  ZPF.271.17.2.2018

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37 – 420 Rudnik nad Sanem przekazuję następujące informacje:

  1. Otwarcie ofert na „Dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z elementami bezpiecznej nawierzchni na place zabaw na terenie kompleksu żłobkowo – przedszkolnego w Rudniku nad Sanem” odbyło się w dniu 21.05.2018 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem, sala nr 13 (sala posiedzeń).
  2. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 256 800,00 zł.
  3. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

Termin wykonania

Warunki płatności

Gwarancja

(na urządzenia zabawowe)

1.

SIMBA S.C. M. Ćwirzeń, W. Gęsicki

Zemborzyce Tereszyńskie 74,

20 – 515 Lublin

194 754,40

do 22.06.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

2.

JOKO Jolanta Kozłowska

ul. Iwaszkiewicza 26/2,

55 – 200 Oława

277 550,00

do 22.06.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

3.

APIS POLSKA Sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 85

37 – 500 Jarosław

229 640,25

do 22.06.2018 r.

przelew do 30 dni od daty doręczenia faktury

60 miesięcy

          

                                                                         BURMISTRZ

                                                                                                                                                    Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

                                                                                                                                                       mgr inż. Waldemar Grochowski

 

 


Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 21 maja 2018 13:14  

Służby gminne