BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

 

Informuję, że w dniu 18 października 2018 r. (czwartek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

 Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany Statutu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem

b) zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Realizacja budżetu za I półrocze 2018 r. Wypracowanie opinii Komisji w sprawie wykonania planu dochodów z podatków i opłat lokalnych
(punkt 4 planu pracy Komisji na 2018 r.).

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Pająk

 

 

Służby gminne