BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie działając na podstawie art. 10 art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r, poz. 2268 2 półn, 2m.) zawiadamia, że została wydana decyzja z dnia 28 czerwca 2019 r. znak: RZ.RUZ 421662019 RD, udzielająca dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów drogowych ziemnych wraz z przepustami i wylotami zlokalizowanymi w ciągu tych rowów, przebudowę rowów odwodnieniowych poprzez likwidacje starego koryta i przepustów oraz zabudowę nowych przepustów, wylotów urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód powierzchniowych urządzeń wodnych, jak równie usługi wodnej w zakresie odprowadzania wód opadowych, roztopowych do wód powierzchniowych płynących do urządzeń wodnych, wylotami urządzeń kanalizacyjnych, przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przepustów w zakresie zadania: Zaprojektowane i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie" do węzła Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie C-od węzła Rudnik nad Sanem (z węzłem) do węzła, "Nisko Południe" (z węzłem) o długości około 6 km" oraz wygaszająca pozwolenia wodnoprawne orzeczone w pkt I.1.a), pkt I.1.b), pkt 1.1.d), pkt I.3. i pkt 1.4. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie z dnia 21 marca 2019 r znak RZ.RUZ.421.12.2019 RD.

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 20 sierpnia 2019 14:19  

Służby gminne