BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Współdziałanie i współpraca z organem wykonawczym samorządów różnych szczebli w zakresie inwestycji, które realizowane będą na terenie naszej Gminy – spotkania z przedstawicielami Starostwa, GDDKiA (punkt 2 planu pracy Komisji na 2020 r.).

2. Analiza planów inwestycyjnych, remontowych na 2020 r. (punkt 1 planu pracy Komisji na 2020 r.).

3. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) komunalizacji mienia Skarbu Państwa;

b) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Przędzelu na czas oznaczony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy;

i wypracowanie opinii Komisji.

4. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa

Edward Sekulski

 

Służby gminne