BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Przetargi Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Rudnik nad Sanem, dnia 07.09.2020 r.

 

ZPF.271.20.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40, 37–420 Rudnik nad Sanem zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia oferty o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Budowę i dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem”, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta nr 4 złożona przez Usługi Elektromonterskie EL-SEK Patryk Sekulski, ul. Grunwaldzka 10, 37-420 Rudnik nad Sanem.
Wybrany Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu. W wyniku oceny oferta uzyskała 100,00 punktów przy zastosowaniu kryterium jakim jest najniższa cena.
Informacja dotycząca Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert i otrzymaną punktacją:

Numer oferty

Nazwa (firmy)
siedziba i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium „CENA”

Razem liczba punktów

1.

Firma „ELINSBUD”
Wiesław Bagniak
Brzyska Wola 130A
37-304 Brzyska Wola

72,10 pkt

72,10 pkt

2.

Przedsiębiorstwo Usługowe
Leszek Sokołowski
ul. Zamojska 63

23-400 Biłgoraj

60,05 pkt

60,05 pkt

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKODEL
Michał Studnicki
Stanisławów 108,
23-460 Józefów

59,30 pkt

59,30 pkt

4.

Usługi Elektromonterskie
EL-SEK
Patryk Sekulski
ul. Grunwaldzka 10
37-420 Rudnik nad Sanem

100,00 pkt

 

100,00 pkt

 

5.

Zakład Usług Elektrycznych
„EL-KAM” Kamil Kowalski
Jeżowe 690B
37-430 Jeżowe

66,00 pkt

 

66,00 pkt

 

                                                             BURMISTRZ

                                                                                                                                         Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
                                                                                                                                               mgr inż. Waldemar Grochowski

                                                                                                                              

Ostatnia aktualizacja: poniedziałek, 07 września 2020 10:00  

Służby gminne