BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Email Drukuj PDF

Informuję, że w dniu 27 września 2023 r. (środa) o godz. 08:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem (pok. Nr 13) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

 

Proponuję następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się członków Komisji z projektami uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanemdnia 23 października 2019 r. w sprawie opłaty targowej;

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego;

c) udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego;

d) zmiany uchwały Nr XLIV/321/2023 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dniaczerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego;

e) zmiany uchwały budżetowej na 2023 r.;

f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2023-2033

i wypracowanie opinii Komisji.

2. Wybór zastępcy Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem.

3. Sprawy różne.

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów

Marta Hoskins

 

Służby gminne