BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Projekty uchwał
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
1   Link   Projekt 1
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek gruntu stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na działkę gruntu stanowiącą własność osoby fizycznej
1116
2   Link   Projekt 2
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
1115
3   Link   Projekt 3
w sprawie zmiany uchwały Nr III/4/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
1110
4   Link   Projekt 4
w sprawie zmiany uchwały Nr III/7/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
1103
5   Link   Projekt 5
w sprawie zmiany uchwały Nr III/5/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Zagospodarowania Przestrzennego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem
1026
6   Link   Projekt 6
w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2015 -2019 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1060
7   Link   Projekt 7
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika
1123
8   Link   Projekt 8
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty
1112
9   Link   Projekt 9
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2015-2020
1112
10   Link   Projekt 10
w sprawie terminu, częstotliwości trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
1221
11   Link   Projekt 11
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydata na ławnika
981
12   Link   Projekt 12
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
1038

Służby gminne