BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
161   Link   UCHWAŁA NR XXVI/222/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego im. PCK w Nisku
244
162   Link   UCHWAŁA NR XXVI/221/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
256
163   Link   UCHWAŁA NR XXVI/220/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XII/86/2003 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2003 w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rudnik nad Sanem
268
164   Link   UCHWAŁA NR XXV/219/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
276
165   Link   UCHWAŁA NR XXV/218/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
274
166   Link   UCHWAŁA NR XXV/217/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
269
167   Link   UCHWAŁA NR XXV/216/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na rzecz Powiatu Niżańskiego
248
168   Link   UCHWAŁA NR XXV/215/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działka ewid. nr 2095/2, 2095/3 i 2095/5, położonych w Rudniku nad Sanem wraz z prawem własności zabudowy
267
169   Link   UCHWAŁA NR XXV/214/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wyrażenie zgody na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrze gruntów, jako działka ewid. nr 2095/4 o pow. 0,022 ha położonej w Rudniku nad Sanem
267
170   Link   UCHWAŁA NR XXIV/213/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2016
269
171   Link   UCHWAŁA NR XXIV/212/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem za rok 2016
257
172   Link   UCHWAŁA NR XXIV/211/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
231
173   Link   UCHWAŁA NR XXIV/210/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 r.
279
174   Link   UCHWAŁA NR XXIV/209/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków instrumentem płatniczym
244
175   Link   UCHWAŁA NR XXIV/208/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
245
176   Link   UCHWAŁA NR XXIV/207/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/192/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
244
177   Link   UCHWAŁA NR XXIV/206/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/183/2017 Rady Miejskiej w Rudniku Nad Sanem z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
245
178   Link   UCHWAŁA NR XXIV/205/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 21 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
261
179   Link   UCHWAŁA NR XXIII/204/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 maja 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2017-2027
240
180   Link   UCHWAŁA NR XXIII/203/2017 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.
254
Strona 9 z 39

Służby gminne