BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
161   Link   UCHWAŁA NR XIX/168/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Nr XII/86/2003 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rudnik nad Sanem
339
162   Link   UCHWAŁA NR XIX/167/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały NR XIII/96/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie opłaty targowej
287
163   Link   UCHWAŁA NR XIX/166/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
279
164   Link   UCHWAŁA NR XIX/165/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
276
165   Link   UCHWAŁA NR XIX/164/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych.
273
166   Link   UCHWAŁA NR XIX/163/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu Niżańskiego
266
167   Link   UCHWAŁA NR XIX/162/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
262
168   Link   UCHWAŁA NR XIX/161/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2017 rok
316
169   Link   UCHWAŁA NR XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na 2017 rok
267
170   Link   UCHWAŁA NR XVIII/159/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy budynku użytkowego zlokalizowanego w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym
330
171   Link   UCHWAŁA NR XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części działki gminnej położonej w Rudniku nad Sanem w trybie bezprzetargowym
327
172   Link   UCHWAŁA NR XVIII/152/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na lata 2016-2020
356
173   Link   UCHWAŁA NR XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.
337
174   Link   UCHWAŁA NR XVIII/150/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Odział w Rzeszowie
360
175   Link   UCHWAŁA NR XVIII/149/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
400
176   Link   UCHWAŁA NR XVIII/148/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
313
177   Link   UCHWAŁA NR XVIII/147/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
315
178   Link   UCHWAŁA NR XVIII/146/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
381
179   Link   UCHWAŁA NR XVIII/145/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
331
180   Link   UCHWAŁA NR XVIII/144/2016 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 27 września 2016 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego
349
Strona 9 z 36

Służby gminne