BIP Rudnik

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home
Uchwały
Pokaż: 
# Odnośnik Odsłony
701   Link   Uchwała Nr XXV/150/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
984
702   Link   Uchwała Nr XXV/149/2009 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 17 lutego 2009 roku
w sprawie budżetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2009 rok.
1014
703   Link   Uchwała Nr XXIV/148/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
920
704   Link   Uchwała Nr XXIV/147/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
862
705   Link   Uchwała Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
939
706   Link   Uchwała Nr XXIV/145/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem - do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej
919
707   Link   Uchwała Nr XXIII/144/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
901
708   Link   Uchwała Nr XXIII/143/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia diet dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej, Radnych Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem oraz Przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.
927
709   Link   Uchwała Nr XXIII/142/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
914
710   Link   Uchwała Nr XXIII/141/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/35/99 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie nadania imienia Papieża Jana Pawła II Szkole Podstawowej Nr 1 w Rudniku nad Sanem.
870
711   Link   Uchwała Nr XXIII/140/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Kopkach.
860
712   Link   Uchwała Nr XXIII/139/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem
875
713   Link   Uchwała Nr XXIII/138/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2009 r.
1739
714   Link   Uchwała Nr XXIII/137/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2009 r.
1467
715   Link   Uchwała Nr XXIII/136/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 r.
863
716   Link   Uchwała Nr XXIII/135/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na włączenie do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO - PARK - WISŁOSAN gruntów położonych na terenie miasta Rudnik nad Sanem.
948
717   Link   Uchwała Nr XXIII/134/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Rudniku nad Sanem
886
718   Link   Uchwała Nr XXIII/133/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnej.
854
719   Link   Uchwała Nr XXIII/132/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem na 2008 r.
852
720   Link   UCHWAŁA Nr XXIII/131/2008 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 18 listopada 2008 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nisko.
870
Strona 36 z 41

Służby gminne