Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2019

poniedziałek, 28 stycznia 2019 11:39 Adam Olko
Drukuj

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

25.01.2019 MJRConsulting Jerzy Rządzki, Zielona Góra 01.02.2019 r. petycja została pozostawiona bez rozpatrzenia
 2.  

28.03.2019

Renata Sutor 11.04.2019 r. prośba o poparcie petycji została uwzględniona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: czwartek, 11 kwietnia 2019 08:11