OBWIESZCZENIE

czwartek, 25 października 2018 06:48 Adam Olko
Drukuj

KOMISARZA WYBORCZEGO

W RZESZOWIE I

z dnia 23 października 2018 r.

o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego