OBWIESZCZENIE

czwartek, 25 października 2018 06:50 Adam Olko
Drukuj

KOMISARZA WYBORCZEGO

W RZESZOWIE I

z dnia 23 października 2018 r.

o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

i prezydentów miastna obszarze województwa podkarpackiego