Obwieszczenie

czwartek, 04 kwietnia 2019 10:52 Adam Olko
Drukuj

w związku z wnioskiem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Budowa lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Glęboka) w km cieku 2+300 - 5+000" oraz "Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 1+200 - 5+720 oraz cieku Rudna w km cieku 2+800 - 5+600"

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wzywam do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, przedłożonej przy wniosku z dnia 17 grudnia 2018 r., znak: RZ.RPI.541.10.1.2018.BM, uzupełnionego pismem z dnia 21 stycznia 2019 r., znak: RZ.RPI.541.10.1.2019.JRP6.BM, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa lewego zabezpieczenia przeciwpowodziowego cieku Jeżówka (Głęboka) w km cieku 2+300 - 5+000" oraz „Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego cieku Jeżówka (Głęboka) w km 1+200 - 5+720 oraz cieku Rudnia w km 2+800 - 5+600” w ramach zadania umieszczonego w Planie zarzadzania ryzykiem powodziowym pn.: „Budowa lewego wału o długości 2163 na cieku Głęboka (km modelu 3+080 – 5+040)”, w której stwierdzam braki merytoryczne

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 09 kwietnia 2019 08:36