Wykaz

wtorek, 09 kwietnia 2019 11:21 Adam Olko
Drukuj

nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców