Zasiłki rodzinne

czwartek, 08 kwietnia 2010 08:56 Adam Olko
Drukuj

 

 

Wszelkie dokumenty związane z zasiłkami rodzinnymi można składać w

Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Kilińskiego 19 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 we wtorek od godz. 8 - 16

tel. 015 8762 795
fax 015 8766 238

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
Informacja o wysokości zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
Wymagane dokumenty
Wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków
Oświdczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności
Informacje ogólne o świadczeniach rodzinnych
Oświadczenie o dochodzie niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego