OBWIESZCZENIE

wtorek, 06 września 2011 08:36 Adam Olko
Drukuj

O utworzonych obwodach głosowania, ich numerach, granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku.

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E

B  U  R  M  I  S  T  R  Z  A   G  M  I  N  Y   I   M  I  A  S  T  A

R  U  D  N  I  K     N  A  D   S  A  N  E  M

z dnia 2 września  2011 roku

o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach, granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku.


Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy / Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz.112 z późn. zm./ podaję do wiadomości publicznej informacje o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach, granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP oraz Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku.

 

NR

OBWODU

GŁOSOWANIA

 

GRANICE OBWODÓW GŁOSOWANIA

 

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

 

1

 

MIASTO RUDNIK NAD SANEM

ULICE: DĄBROWSKIEGO, DOLINY,

HOMPESCHA, KILIŃSKIEGO,

KOŃCZYCKA, KOŚCIUSZKI,

POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH,

SIKORSKIEGO, SŁOWACKIEGO,

SZKOLNA, WOJSKA POLSKIEGO,

WRZOSOWA, ŻWIRKI I WIGURY

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Im. Jana Pawła II

W RUDNIKU NAD SANEM

UL. KOŃCZYCKA 3

LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

2

 

MIASTO RUDNIK NAD SANEM

ULICE: ARMII KRAJOWEJ, GENERAŁA

OKULICKIEGO, GŁOWACKIEGO,

GROTA ROWECKIEGO, KRÓLA

ZYGMUNTA AUGUSTA, LEŚNIKÓW,

MYŚLIWSKA, PRZEMYSŁOWA,

RZESZOWSKA

 

 

WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W RUDNIKU NAD SANEM

UL. RZESZOWSKA 35

LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

 

3

 

MIASTO RUDNIK NAD SANEM

ULICE: CHOPINA, DWORCOWA,

GRUNWALDZKA, JANA PAWŁA II,

KORDECKIEGO, KOSZYKARSKA,

LEŚNA, LUTOSŁAWSKIEGO,

3 MAJA, MARSZAŁKA

PIŁSUDSKIEGO, MICKIEWICZA OD 1

DO 53, MONIUSZKI, PRYMASA

WYSZYŃSKIEGO, STALOWA,

SZYMANOWSKIEGO

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM

W RUDNIKU NAD SANEM

Im. Orląt

UL. PIŁSUDSKIEGO 7

LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

4

 

MIASTO RUDNIK NAD SANEM

ULICE: ADAMA ASNYKA, DĘBOWA,

GÓRKA, HERNICHA, MICKIEWICZA

OD 54 DO KOŃCA, PRUSA,

TYSIĄCLECIA, WIENIAWSKIEGO,

ZWYCIĘSTWA, ŻEROMSKIEGO

SOŁECTWO CHAŁUPKI

 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

W RUDNIKU NAD SANEM

UL. MICKIEWICZA 44

 

 

 

 

5

 

MIASTO RUDNIK NAD SANEM

ULICE: BŁONIE, DASZYŃSKIEGO,

GRZYBOWA, HARCERSKA, NOWA,

RYNEK, SANDOMIERSKA, SANOWA,

SIENKIEWICZA, STRÓŻAŃSKA,

SZPITALNA, TARGOWA, WAŁOWA

 

 

POSTERUNEK ENERGETYCZNY

W RUDNIKU NAD SANEM

UL. SZPITALNA 1

 

 

 

 

6

MIASTO RUDNIK NAD SANEM

ULICE: AKACJOWA, BATOREGO,

CZARNIECKIEGO, KONOPNICKIEJ,

KOPERNIKA, KOSYNIERÓW,

MATEJKI, ORZESZKOWEJ,

PARTYZANTÓW, PIASKOWA,

PUŁAWSKIEGO, REYMONTA,

WESOŁA, ZIELONA

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Im. Marii Konopnickiej

W RUDNIKU NAD SANEM

UL. KONOPNICKIEJ 58

 

 

 

 

7

 

 

 

SOŁECTWO PRZĘDZEL

SOŁECTWO PRZĘDZEL KOLONIA

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W PRZĘDZELU

UL. MICKIEWICZA 149

 

 

 

8

 

SOŁECTWO KOPKI

 

 

 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

W KOPKACH

UL. PODBORZE 2

LOKAL PRZYSTOSOWANY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do 21.00.

 

Burmistrz Gminy i Miasta
Rudnik nad Sanem
Waldemar Grochowski

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 06 września 2011 08:39