Kontrole zewnętrzne 2011

środa, 23 stycznia 2013 11:12 Adam Olko
Drukuj

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie protokół + wystąpienie (I Część)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie protokół + wystąpienie (II Część)

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku protokół

Archiwum Państwowe w Kielcach protokół

Archiwum Państwowe w Kielcach zalecenia pokontrolne

Archiwum Państwowe w Kielcach odpowiedź na zalecenia pokontrolne

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie protokół grobownictwo

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie wystąpienie pokontrolne grobownictwo

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie odpowiedź na wystąpiene grobownictwo

Ministerstwo Obrony Narodowej protokół

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie protokół

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie zalecenia

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: środa, 23 stycznia 2013 14:59