piątek, 15 lutego 2013 17:36 Adam Olko
Drukuj

 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się w Rudniku nad Sanem przy ul. Mickiewicza (teren oczyszczalni ścieków).

Czynny jest w soboty w godzinach 9.00-15.00.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem mogą samodzielnie, nieodpłatnie dostarczać następujące rodzaje odpadów komunalnych pochodzących
z gospodarstw domowych:

Gruz i odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe przyjmowane są wyłącznie w ilościach wskazujących, że pochodzą z prac remontowo-budowlanych wykonywanych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Istnieje możliwość oddania odzieży używanej w dobrym stanie do znajdujących się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych kontenerów na odzież.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do pojemników przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych, ustawionych w aptekach na terenie gminy.

 

Ostatnia aktualizacja: wtorek, 23 maja 2017 10:48