czwartek, 06 czerwca 2013 10:36 Adam Olko
Drukuj

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (instytucje użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe i gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, gospodarstwa agroturystyczne, hotele, domy opieki, cmentarze, itp.) obowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z gminną jednostką organizacyjną:

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

ul. Kilińskiego 16, 37-420 Rudnik nad Sanem,

tel. 15 8761 387

lub wybranym przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem:

1. SanTa-EKO Tadeusz Zych, Izabela Rutowska Sp.j.

ul. Portowa 24, 27 – 600 Sandomierz

tel. 15 8236 941 lub 15 6446 812


2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Biłgorajska 16, 37-418 Krzeszów

tel. 15 8798 304 lub 15 8798 791


3. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 8423 411 lub 15 8421 691


4. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Wolności 295, 37-403 Pysznica

tel. 15 8410 008


5. "Stare Miasto-Park" Sp. z o.o.

Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk

tel. 17 2420 078 lub 17 2426 094


6. Zbiórka i Transport Odpadów Komunalnych Józefa Hausner

ul. Sienkiewicza 74, Wolina, 37-400 Nisko

tel. 15 8411 465


7. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk

tel. 17 2426 206 lub 17 2420 858


8. AUTO-ZŁOM Bogusław Paź

Przewłoka 46, 27-670 Łoniów

tel. 509 512 931


9. FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 15 8232 379 faks. 15 8229 648.


10. Wtór-Steel Sp. z o. o.

ul. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola

tel. 15 813-57-69


Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem.

Ostatnia aktualizacja: środa, 28 czerwca 2017 13:12