Nowa stawka

poniedziałek, 03 lutego 2020 08:22 Adam Olko
Drukuj

Uwaga zmiany:

 

1) od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22,00 zł miesięcznie od każdego Mieszkańca,

 

2) Ustawa wprowadza obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich Mieszkańców. W przypadku niewypełnienia ww. obowiązku przez właściciela, ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 60,00 zł od każdego Mieszkańca za miesiąc,

 

3) zwalnia się w części z opłaty każdego Mieszkańca budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli gospodarstwo posiada kompostownik przydomowy i kompostuje w nim bioodpady (trawę, liście, obierki z owoców i warzyw). Zwolnienie wynosi 2,00 zł miesięcznie od każdego domownika (stawka wyniesie 22 zł – 2 zł = 20 zł).

 

W przypadku ubiegania się o zwolnienie z tytułu kompostowania - należy złożyć nową deklarację do 10 lutego 2020 r., aby uzyskać zwolnienie od 1 stycznia 2020 r.
Późniejsze złożenie deklaracji spowoduje późniejsze udzielenie zwolnienia.

 

4) nowy termin składania deklaracji do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość.