OGŁOSZENIE

piątek, 02 maja 2014 15:28 Adam Olko
DrukujInformacja

o miejscu, dacie i godzinie

przeprowadzenia losowania zgłoszonych kandydatów

do składu obwodowych komisji wyborczych.

 

Zgodnie z § 8 ust. 2. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem i n f o r m u j e,

że w dniu 5 maja 2014 r. o godz. 9.00 w sali posiedzeń ( pokój Nr 13) Urzędu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem, ul. Rynek 40 odbędzie się losowanie zgłoszonych kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych Nr 1, 2, 3, 4, 7.

 

                                                                       Burmistrz Gminy i Miasta

     Rudnik nad Sanem

   Waldemar Grochowski

 

Ostatnia aktualizacja: piątek, 02 maja 2014 15:45