Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2016

poniedziałek, 31 października 2016 15:00 Adam Olko
Drukuj

 

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące

przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1

28.10.2016 r.

Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scalaniem Gruntów KOMASOWANI.PL

 10.11.2016 r. petycja pozostawiona bez rozpatrzenia

 2

 

 14.11.2016

 Andrzej Szumski Nieformalne Towarzystwo Osób Poszkodowanych Scaleniem Gruntów KOMASOWANI.PL

29.11.2016 r. petycja pozostawiona bez rozpatrzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: wtorek, 03 października 2017 12:29