Informacja o wniesieniu petycji złożonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem w roku 2018

czwartek, 01 lutego 2018 10:08 Adam Olko
Drukuj

Lp.

Odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji

Data złożenia petycji

Imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu,
w interesie którego petycja jest składana -
w przypadku wyrażenia zgody przez podmiot wnoszący 

Dane dotyczące
przebiegu postępowania,
w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji

1.

29.01.2018

Zespół trenerski NODN Sophia
Kraków

Opublikowanie na stronie BIP
 2.

12.03.2018

Mieszkańcy miasta Rudnik nad Sanem

14.03.2018 r. petycja została uwzględniona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ostatnia aktualizacja: środa, 04 lipca 2018 14:08